(1)
Clifton, S. Review: K. Warrington, Healing & Suffering. APS 2007.